Pàgina d'Ernest Querol

 Barcelona, 23 de maig de 2005

 

CURRICULUM VITAE

 

QUEROL PUIG, Ernest

 

1.-DADES PERSONALS

Adreça: C/ d’Anvers, 7
                08005 Barcelona
Telèfon (93) 221 34 66
                679 370 558
E-mail: equerolp@uoc.edu
Lloc i data de naixement: Morella 13-12-58
D.N.I.: 18.914.933 D

 

2.-DADES ACADÈMIQUES

2.1.-TITULACIONS ACADÈMIQUES UNIVERSITÀRIES

- Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada. Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona (2005)

-Doctor en Filologia (Filologia Romànica) per la Universitat de Barcelona  (1998)

-Llicenciat en Filologia (secció de Filologia Hispànica-Valenciana). Universitat de València (1981).

-Llicenciat en Filosofia i Lletres, divisió de Filologia, secció de Filologia Catalana. Universitat Autònoma de Barcelona (1985).

-Llicenciat en Filologia Hispànica (Llengua espanyola).Universitat de València (1987)

 

2.2.- DADES ACADÈMIQUES RELACIONADES AMB L’ACCIÓ TUTORIAL

-Seminari “L’acció tutorial al Batxillerat” organitzat pel Gabinet d’Ordenació Educativa de la Direcció General de Batxillerat del Departament d’Ensenyament, 2n trimestre del curs 1983-84.

-Curs sobre “Formació Tutorial en Mètodes d’Estudi” organitzat pel Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 1987.

 

 

 

2.3.- DADES ACADÈMIQUES RELACIONADES AMB LA INFORMÀTICA

-Seminari "El feedbach en l'ensenyament no presencial", organitzat pels Estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de Catalunya (6 hores), 2001.

-Curs virtual "Estratègies de treball en entorn virtual", organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya  (20 hores), 2001.

-Curs de Formació de Dinamitzadors Telemàtics de Zones Rurals, organitzat per Formació Continuada-Les Heures, Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera (140 hores), 1998.

-Curs “Introducció a la xarxa de xarxes: Internet” Activitat de diseminació del Projecte Multi Site Computing # 22508, del programa Esprit High Performance Computing and Networking HPCN, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (30 hores), 1997.

-Curs de formació en Informàtica I BASIC-E.A.O., organitzat per l’Instituto de Investigación Cibernética, 1985.

 

2.4.- DADES ACADÈMIQUES RELACIONADES AMB LA LINGÜÍSTICA APLICADA

-Seminari sobre “Fonaments de Sociolingüística General” organitzat per la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre (30 hores) 1998.

-Curs sobre “ Variació i Models Lingüístics” organitzat per la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre (14 hores) 1996.

 

3.-DADES PROFESSIONALS:

-Director de l'Institut de Sociolingüística Catalana (Direcció General de Política Lingüística, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya). 2002-2005 (Secretaria de Política Lingüística, Departament de la Presidència)

-Professor i tutor a la Universitat Oberta de Catalunya 1999-
          Professor de Sociolingüística Catalana 2002-

-Professor Agregat de Batxillerat,1983-        

-Membre de la Comissió de Política Lingüística de la Universitat Jaume I (1991-1996).

--Professor del Mestratge sobre Política Lingüística. Universitat d’Alacant (2002-2003).***

-Professor del Mestratge de Toponímia organitzat pel Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i història de la Universitat de València, curs 1990-1991.

-Professor del Segon Cicle del Curs d’Aptitud Pedagògica (C.A.P.) organitzat per l’ Institut de Ciències de l’educació (ICE) de la Universitat de Barcelona (30 hores) curs 1989-90.

-Professor de les Jornades d’Onomàstica: toponímia i antroponímia “Metodologia”, VIII Cursos d’Estiu, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Generalitat Valenciana, 1991.

-Professor del Taller “Tècniques d’Estudi” del Curs d’Aptitud Pedagògica (C.A.P.) organitzat per l’ Institut de Ciències de l’educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona. (12 hores), curs 1991-92

-Coordinador del Seminari de Sociologia de Morella,  1993-1999     

-Participació en la Secretaria Tècnica de l’organització del Segon Simposi del Professorat de Valencià de l’Ensenyament Mitjà i de l’Educació Secundària Obligatòria -Secció de sociolingüística-, Elx, 7-11 de setembre, 1993.

-“Remarques sobre la situació sociolingüística actual” Curs impartit en el Segon Simposi del Professorat de Valencià de l’Ensenyament Mitjà i de l’ l’Educació Secundària Obligatòria. Elx, 1993.

-“Contextos sociolingüístics i ensenyament de les llengües minoritzades. Una contribució a l’avaluació orientativa”, sessió impartida  en el Curs d’Estiu de la Universitat Jaume I sobre l’Avaluació. Morella, 1993.

-Tutor de Tècniques d’Estudi durant els cursos 1993-94  i 1994-95 a l’Institut de Batxillerat Sant Andreu-Valldaura.
 
-“Les representacions socials i la didàctica de la llengua”,  VI Tallers de Llengua i Literatura Catalanes”. Sant Cugat del Vallès, 1994

- Vicepresident del Seminari de Sociologia de Barcelona, 1994-2000       

-President del Centre d’Estudis dels Ports, 1994-      

-“Les representacions socials de la llengua”,  sessió impartida en el curs de la Universitat d’Estiu de les Terres de l’Ebre sobre la variació lingüística. Horta de Sant Joan, 1996.

-"Les noves tecnologies", sessió impartida  en el Curs d’Estiu de la Universitat Jaume I sobre "Les darreres dècades del segle XX". Morella, 2000.

-"L'educació a distància" sessió impartida  en el Curs d’Estiu de la Universitat Jaume I sobre "El futur de l'ensenyament a distància". Morella, 2001.

-******JAPÓ**********

-“Llengua i societat al País Valencià”, Universitat de València, La Nau dels estudiants, setembre de 2003.

-*********“Normalització a Alacant. Diputació d’Alacant, 2003***********

-“Els grups de referència en contextos multiculturals i la seva influència en l’ús de les llengües”,  Curs sobre l’acolliment lingüístic (II): La comunicació en contextos multiculturals. Lleida, 24 d’octubre de 2003.

-CURS: “Darreres dades sociolingüístiques a Catalunya: principals factors que han incidit en l’evolució de l’üs del català” Lleida, 5 de desembre de 2003; Tarragona, 12 de desembre de 2003; Barcelona, 17 de desembre de 2003 i Girona, 19 de desembre de 2003.

4.-IDIOMES

Anglès, francès, italià i portuguès.

Inici